Ballerupogydelser

Dette indlæg er opdaterede i forhold til dens karakter, så derfor er det med vilje at det hele er samlet her.
Det mente jeg var det bedste

Det er ikke Venstre’s fejl jeg mener heller ikke det er folketinget’s og christiansborg’s fejl

Desuden vil jeg os sige det er kommunens og jobcentrene forpligtigelser at sørge for at tingene bliver gjort ordenligt
at lovene os bliver overholdt, det ser jeg ikke de bliver gjort når der er sager som dette omfang.

Til #ballerupkommune samt de lokale politikere, trods vores uenigheder og ord jeg har måtte havde sagt til jer.

Derfor håber jeg at man kunne få et bredt flertals aftale skabt igennem, i netop Ballerup kommune når det drejer sig
om jobcentrene og ballerup kommune.

Bemærke at mit opslag ikke er til får at støde nogle af jer politikere eller i kommune og jobcentret.

Som jeg tidligere har sagt er det noget som jeg vil arbejde for, hvis jeg var lokalpolitiker indtil det var kommet til livs.

Jeg fortæller om dette her, som bekymrede borgere og på vegne af de borgere der bliver slæbt uretfærdigt rundt i systemet.

Fordi at kommuner & eller jobcentre ikke kan finde ud af at gøre tingene ordenligt.

Set i mine øjne så er det fordi de ikke overholder loven.

Jeg mener hverken samfundet eller systemet, velfærden eller økonomien er tjent med dette.

Jeg håber derfor mit forslag kan give mening, og blive taget godt i mod.

Jeg siger det som sagt ikke på vegne af Venstre, men som bekymrede borgere for de udsatte og syge borgere, som bliver slæbt rundt i systemet.

Det må og skal høre op.

Hvis i ikke kan imødekomme mit ønske, vil jeg blive ved med at minde jer om det, indtil vi kan blive enige om en bedre løsning for alle.

Det handler primært om ballerup kommune, & så er det jo os at jeg vil se det ske i andre kommuner, hvis det er tilfældene der.

I øvrigt behøver de ikke være på kontanthjælp i over 10 år og 6 måneder mener jeg er for ringe service at give sine borgere.

Generelt set alt over 6 måneder er alt alt for ringe

Ballerup kommune ved jeg ud fra informationer, at det er er borgere på kontanthjælp i over 10 år.

Dette mener jeg ikke brude være rigtigt, når det drejer sig om Ballerup kommune, eller andre kommuner.

Det er spild af velfærden & økonomien, som kunne være brugt andre steder.

Det er kommunerne & jobcentrene at sørge for den bedste service, til borgerne som er udsatte.

Jeg har den personlige holdning, at kan du arbejde skal du men kan du ikke skal du have den rigtige ydelse.

Du skal ikke slæbes rundt i systemet, blot for at de kan få en bonus, på 67.000 kr for at nægte førtidspension.

Om Ballerup kommune får det har jeg ingen beviser, jeg synes bare det er vigtigt at få sagt, for da mener jeg
vores kommune skal undersøges og jobcenter. Ballerup kommune har en socialdemokratisk borgmester.

Mennesket er ikke fortjent med at blive forpint, ved lang trukket sager eller i det hele taget.

Alle sager er naturligvis forskellige, derfor mener jeg stadig at alle borgere der er på kontanthjælp, at de skal behandles ordenligt.

Jeg vil gerne komme med et forslag, det på en eller anden måde måtte kunne lade sig gøre, for det gavner velfærden.

Borgere der modtager kontanthjælp, burde kun have lov til at være på kontanthjælp i 6 måneder.
Borgere der modtager kontanthjælp, burde få et arbejde tildelt ved 6 måned.
Borgere der modtager kontanthjælp, skal på den rigtige ydelse, ved 6 måned.
Borgere der modtager kontanthjælp, skal på pension hvis det er afklaret.

Borgere der modtager kontanthjælp, burde være lette at spotte, om de skal have pension eller anden ydelse, hvis de ikke kan arbejde.

Kan man ikke arbejde skal det være en fair & faglig vurdering, som dækker de 2 sidste kriterier

Ud fra egne oplevelser med det kommunale for ca. syv år siden kan jeg kun tilslutte mig hvad Daniel Thillerup beskriver.

Endvidere vil jeg atter opfordre udsatte & sårbare borgere i enhver kategori undlade at lade jer forføre af sekterisk bevægelser
på den Alternative yderste Radikalisteret Venstrefløj – hvilket er let når mennesker ligger ned og er traumatiseret.

Dette er et maskepi af løgne i disse netværk af offentligt ansatte hvor der tjenes styrtende med penge på borgerens elendighed
ved at holde liv i klagesystemerne samt ved afvisninger af sagerne i offentlig forvaltning.

Dette ender som regel med at i bliver kastebolde frem og tilbage og ender i det sorte tårns politik – hvor i risikere at være gidsler
i 4 år mere nu – hvilket ingen kan ønske kommer så vidt.

Vi taler om konsulenter & advokaturet samt offentlige menneskeretsorganisationer der interagere med hinanden.
I udnyttes af fagforeninger & socialister & muslimer af de Radikale – samt adskillige af de offentligt ansatte d
er misbruger jer til at få stemmer til Røde partier.

Det samme gør sig gældende når her er tale om de sagsbehandlere & socialrådgivere & menneskeretsorganisationer
der kynisk deltager i dette spil – hvilket som oftest er Røde & Radikale….

ANSVARS PLACERING :

Den øverste bemyndigelse Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har en STOR aktie i alt dette –
hvor danske borgeres klagesager arrogant og behændigt på vederstyggelig vis viftes behændigt væk.

Deter jeres ansvar at sige fra & ikke at lade jer manipulere af den offentligt ansatte og købe varen ved at dække over ham –
når det postuleres at dette er Venstre der tvinger armen om på ryggen af medarbejderne i instanserne –
der efterfølgende efter sigende forsætligt vælger at projicere egne handlinger over på Venstre !
Jeg kender personligt disse historier &dette har ingen hold i virkeligheden.

Dette har nu stået på i de offentlige forvaltninger samt klagesystemer siden 2011 hvor dette var reformernes fede tid med SR -SF
regeringens handlinger på ALLE nævne områder – uden undtagelse når man som kommune ikke overholder loven i henhold til god forvaltningsskik
er dette den øverste bemyndigelse Folketingets ombudsmand – Jørgen Steen Søren som er den hovedansvarlige!

Den selvsamme personage der miskreditere vor integrationsminister – Inger Støjberg for at fejlbehandle Sjælsmarks børn udøver samme som han klandre hende for?

Min motivation er ingenlunde racisme – men derimod ligestilling hvilket er baseret på oplevelsesorienteret erfaringer –
hvor endog afgørelser fra det sociale nævn blev ændret i politisk venstreorienteret og radikalt favør – for at statuere et eksempel
på symbolpolitik udøvet af disse partier…Vi taler om justitsmord med alvorlige konsekvenser som følge heraf

Jobcentre var Mette Frederiksen & Anna Mee Allerslev – SR.
Børne & familieret er hoved aktører såsom Pia Olsen Dyhr – SF & konsulenterne fra partiet ude i kommunerne hovedansvarlige med R & Ø.
Senior pension nægter S at besvare hvem her tilgodeses af faggrupper af nedslidte?

Er det hvad i ønsker?

Folketingets ombudsmand har valgt at blokere min Facebook profil – af frygt for hvad Højrefløjspartierne generelt finder ud af
om hans aktivistiske netværks relationer til offentlige organisationer & græsrodsbevægelser samt partier
på den yderste venstrefløj hvilket inkludere RV / S. – SF- Ø .

Dette er voldsomt ironisk at en mand i hans stilling frygter at evidens fremkommer offentligheden & medierne..

Naturligvis er hans frygt for et ny stiftet parti som NY Borgerlig i folketinget berettiget & ganske reel – da disse ligeledes kæmper for at lukke jobcentrene!

Uanfægtet hvorledes landet ligger politisk & de interne stridigheder på Højrefløjen fordre dette desværre nævnte partier på venstrefløjen & Radikale Venstre. Ad selv samme årsag vil dette være til gunst hører inde!

Her bør den Liberale Højrefløj behændigt finde fælles fodslag og få opstillet et mistillidsvotum til Folketingets Ombudsmand
& endvidere naturligvis erklære ham inhabil ganske hurtigt ! Vi skal have en ny vagthund der er habil & varetager egne landsmænds retsstilling.

Æren for et Børnerets hus tilskrives udelukkende Venstre – da denne ikke egenhændigt evnet at behandle klagesagerne
på dette børneombudskontor – hvor dette ligeledes var Jørgen Steen Sørensen der afviste ni ud af ti handicappet
børns klager – grundet manglende kapacitet forlød dette! Han har dog rigeligt med tid til politisk aktivisme imod Højrefløjen?

Nu bør alle partier K, V, NB, DF – muligt LA vise sig som hæderlige og agtværdige værdikrigere for egne landsmænds og handicappet
voksne & børns interesser – hvilket denne ombudsmand har afvist ved at minimere sårbares rettigheder med adskillige justitsmord
& ødelagte liv i bagagen.

Tak.

Herunder følger links som er offentligt heden bekendt samt medierne.
https://politiken.dk/…/Bekymret-ombudsmand-Offentligt…
https://www.altinget.dk/…/ombudsmanden-idealist-paa-deltid
https://www.berlingske.dk/…/df-angriber-folketingets…
https://www.bt.dk/…/769-klager-paa-et-aar-719…
https://politiken.dk/indland/politik/art5612968/Ombudsmand-»Man-kan-ikke-få-alt-på-alle-hylder«

Thomsen Birgitte Anne #folketinget #christiansborg
#dkmedier #dkpol #sundhed Sverre Quist Berlingske Jyllands-Posten
Lars Løkke Rasmussen & Venstre, Danmarks Liberale Parti

Der mange ting man ikke behøver stå model til Lars

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.